Alle kurs
ID. 33915

Klinisk suicidologi for leger og psykologer som arbeider med voksne. Fra vurdering av selvmordsrisiko til behandling av kronisk suicidalitet

Informasjon

Leger og psykologer som arbeider med voksne. Spesialister i psykiatri og klinisk psykologi vil bli prioritert.