Emnekurs i praksisdrift (33916)

Dato: 17-18. apr 2020
Sted: Legenes Hus, Bergen
Adresse: Kalfarveien 37, 5018 Bergen
5018, BERGEN

NORGE
Antall kurstimer 15
Maks antall deltakere 50
Kurseier Hordaland legeforening

Priser

Lege: 3 500,-

Målgruppe

Leger under utdanning til og spesialister i Allmennmedisin

Læringsmål

Tilegne seg kunnskap om den økonomiske driften, kjøp og salg av legepraksis

Andre opplysninger

Pris: 3.500,- i kursavgift + dagpakke to dager kr 1170,-.

Kurskomite

Gunnar Ramstad (Kursleder)
Bent Folkvord

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Praksisøkonomi

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Emnekurs i praksisdrift (33916)

Fredag 17. april

08.30 Registrering.
09.00 Internavtalen, det viktigste dokument i praksisen.

Gunnar Ramstad

10.30 Pause.
10.45 Økonomifordeling og fordeling av administrative

oppgaver. Geir Skogland

12.15 Lunsj.
13.00 Takstbruk i allmennpraksis.

Toril Nydal, HELFO

14.30 Pause.
14.45 Takstbruk i allmennpraksis.

Toril Nydal, HELFO

16.15 Investering i utstyr. "Small money".

Bent Folkvord

Lørdag 18. april

08.30 Personalet i allmennpraksis. Personalinstruks.

Ramstad, Folkvord

10.00 Pause.
10.15 SOP, pensjonsordninger og avbruddsytelser.

Hans Kristian Bakke

11.00 Kostnadsnivå.

Bent Folkvord

11.45 Lunsj.
12.30 Eie eller leie?

Bent Folkvord

13.15 Omsetning av praksis inkl. plenumsdiskusjon.

Ramstad, Folkvord

14.00 Slutt.