Program for Emnekurs i praksisdrift (33916)

Fredag 17. april

08.30 Registrering.
09.00 Internavtalen, det viktigste dokument i praksisen.

Gunnar Ramstad

10.30 Pause.
10.45 Økonomifordeling og fordeling av administrative

oppgaver. Geir Skogland

12.15 Lunsj.
13.00 Takstbruk i allmennpraksis.

Toril Nydal, HELFO

14.30 Pause.
14.45 Takstbruk i allmennpraksis.

Toril Nydal, HELFO

16.15 Investering i utstyr. "Small money".

Bent Folkvord

Lørdag 18. april

08.30 Personalet i allmennpraksis. Personalinstruks.

Ramstad, Folkvord

10.00 Pause.
10.15 SOP, pensjonsordninger og avbruddsytelser.

Hans Kristian Bakke

11.00 Kostnadsnivå.

Bent Folkvord

11.45 Lunsj.
12.30 Eie eller leie?

Bent Folkvord

13.15 Omsetning av praksis inkl. plenumsdiskusjon.

Ramstad, Folkvord

14.00 Slutt.