Alle kurs
ID. 33920

Når det ikke er epilepsi - hva da? Psykogene, ikke-epileptiske anfall

23-24. apr 2020

Oslo universitetssykehus HF

Skriv ut

Informasjon

Psykologer, leger, psykiatere, sykepleiere og annet helsepersonell.