Program for Emnekurs i motiverende intervju (33921)

Onsdag 10. februar

08.15 Hva er MI og MI spirit?
09.00 Pause.
09.05 Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.
09.50 Pause.
10.00 Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.
10.45 Pause.
10.50 Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.
11.35 Lunsj.
12.20 Grunnleggende kommunikasjonsferdigheter.
13.05 Motivasjon og diskrepans.
13.50 Pause.
14.00 Ambivalens.
14.45 Pause.
14.50 Endringssnakk.

Torsdag 11. februar

08.15 Klargjøring av ønsker og behov - repetisjon.
09.00 Pause.
09.05 Rådgivningsstrategier.
09.50 Pause.
10.00 Hvordan møte pasienter som viser motstand.
10.45 Pause.
10.50 Prosessene i MI.
11.35 Lunsj.
12.20 Prosessene i MI.
13.05 Pause.
13.10 Helheten i MI.
13.55 Pause.
14.05 Helheten i MI.
14.50 Oppsummering.