Kognitiv terapi for leger og psykologer (33923)

Dato: 1. apr 2020
Kurslokale: Trondheim
Praktiske henvendelser: Norsk forening for kognitiv terapi
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Kurseier Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)

Priser

Deltaker: 33 600,-

Læringsmål

Denne utdanningen er for deg som er psykolog, psykiater eller lege i videreutdanning i psykiatri, og som ønsker økt kompetanse på kognitiv terapi. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov. Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som kognitiv terapeut.

Opptakskriterier

Krav til deltakelse

Embedseksamen som lege eller psykolog og er i en arbeidssituasjon som omfatter direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid. I tillegg må rammene for å tilby pasientene kognitiv terapi være til stede på arbeidsplassen.
*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

 

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t