Alle kurs
ID. 33926

Infertilitet - fra diagnose til behandling

Opprinnelig dato 7.5.2020. Flyttet til 8.10.2020 pga. korona/Covid-19.

Hvis det oppstår problemer med auditoriet på grunn av korona eller annet blir kurset virtuelt.

Informasjon