Infertilitet - fra diagnose til behandling (33926)

Dato: 8. okt 2020
Sted: OUS - Rikshospitalet
Adresse: Sognsvannsveien 20
0372, OSLO

NORGE
Kurslokale: Seminarrom A3.3067
Påmeldingsfrist 08.08.2020
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: Kurs.oslo@legeforeningen.no
Antall kurstimer 8
Maks antall deltakere 50
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Lege: 2 700,-
Ikke lege: 5 400,-

Målgruppe

Spesialister og utdanningskandidater i gammel ordning i gynekologi, allmennmedisin & alle interesserte leger

Formål med kurset

Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha tilegnet seg kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn samt kunnskap om tilgjengelige behandlingsopsjoner.  I tillegg skal de få en oversikt over  tilgjengelig kunnskap om komplikasjoner og risiki som følge av behandlingen, blant annet om det er en sammenheng mellom infertilitetsbehandling og risiko for kreft både hos kvinner og deres barn. I tillegg, blir IVF historie, bioteknologiloven og etiske spørsmål opp gjennom årene presentert.

Andre opplysninger

Arrangør: Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, OUS, Rikshospitalet

Kurskomite

Ritsa Storeng (Kursleder)
Marte Myhre Reigstad

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 6 t
Fødselshjelp og kvinnesykdommer: Valgfrie kurs: 8 t

Program for Infertilitet - fra diagnose til behandling (33926)

Torsdag 8. oktober

08.30 Velkommen
Ritsa Storeng
08.35 Kvinnelig infertilitet – årsaker og utredning
Nan Birgitte Oldereid
09.20 Pause
09.25 Kvinnelig infertilitet – hvilke pasienter henvises og hvilken behandling
Nan Birgitte Oldereid
10.10 Pause
10.15 Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling
Trine B. Haugen
10.55 Pause
11.15 Hormonstimulering, preparater, regimer
Hannah Lena Ni Bhriain Russell
12.00 Spørsmål
12.15 Lunsj
13.00 Assistert befruktning (ART) i laboratoriet & ART fortid-nåtid-fremtid
Mette Haug Stensen
13.45 Pause
13.50 Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn
Marte Myhre Reigstad
14.35 Pause
14.50 Er det trygt å bruke nedfrosne embryo i IVF?
Marte Myhre Reigstad
15.35 IVF- historie-bioteknologiloven-etiske spørsmål opp gjennom årene

Eira Bjørvik

16.15 Spørsmål
16.30 Slutt