Program for Infertilitet - fra diagnose til behandling (33926)

Torsdag 7. mai

08.30 Velkommen
Ritsa Storeng
08.35 Kvinnelig infertilitet – årsaker og utredning
Nan Birgitte Oldereid
09.20 Pause
09.25 Kvinnelig infertilitet – hvilke pasienter henvises og hvilken behandling
Nan Birgitte Oldereid
10.10 Pause
10.15 Mannlig infertilitet – årsaker, utredning og behandling
Trine B. Haugen
10.55 Pause
11.15 Hormonstimulering, preparater, regimer
Hannah Lena Ni Bhriain Russell
12.00 Spørsmål
12.15 Lunsj
13.00 Assistert befruktning (ART) i laboratoriet & ART fortid-nåtid-fremtid
Mette Haug Stensen
13.45 Pause
13.50 Assistert befruktning – komplikasjoner og kreftrisiko hos kvinner og barn
Marte Myhre Reigstad
14.35 Pause
14.50 Er det trygt å bruke nedfrosne embryo i IVF?
Marte Myhre Reigstad
15.35 IVF- historie-bioteknologiloven-etiske spørsmål opp gjennom årene

Eira Bjørvik

16.15 Spørsmål
16.30 Slutt