Basal utredning av kognitiv svikt og demens (33930)

Dato: 3-4. nov 2020
Sted: Scandic Hotell Solli
Adresse: Parkveien 68
0202, OSLO

NORGE
Praktiske henvendelser: Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Epost: Elin.Stangeland@legeforeningen.no
Maks antall deltakere 50
Kurseier Nasjonalt komp.senter for aldring og helse

Priser

Deltaker: 3 700,-

Målgruppe

Kurset passer for helse- og omsorgspersonell i kommunehelsetjenesten som er ny på feltet, og for de som har holdt på en stund og som ønsker repetisjon og kvalitetssikring av arbeidet med basal utredning. Kurset passer også for leger som arbeider med basal utredning av kognitiv svikt og demens.

Formål med kurset

Grunnleggende innføring i bruken av det reviderte verktøyet for basal utredning i kommunehelsetjenesten. Kurset tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem.

Kurskomite

Geir Selbæk
Thea Cathrine Bredholt (Kursleder)
Mona Michelet (Kursleder)

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Demenssykdommer
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 15 t, GJELDER EMNE: Demenssykdommer
Samfunnsmedisin: Valgfrie kurs: 14 t

Kompetanseområde

Alders- og sykehjemsmedisin: Valgfrie kurs: 15 t

Program for Basal utredning av kognitiv svikt og demens (33930)

Tirsdag 3. november

08.30 Registrering, kaffe/te.
09.00 Velkommen.

Ergoterapeut Thea C Skarpengland, Aldring og helse

09.05 Kognitiv svikt og de ulike demenssykdommene.

Nevropsykolog/eldrepsykolog Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse

10.15 Pause.
10.30 Nevropsykiatriske symptomer ved demens.

Thale Kinne Rønqvist

11.30 Lunsj.
12.30 Demensutredning i praksis.

Thea C. Bredholt

14.00 Pause.
14.15 Kognitiv testing, gjennomgang av MMSE-NR3 og KT-NR3

med praktisk øvelse og tolking av resultat. Thea C. Bredholt

Onsdag 4. november

08.30 Pårørenderollen, pårørendes rolle i utredning

og kartleggingsskjema til bruk i samtale med pårørende. Mona Michelet, Aldring og helse

09.15 Pause.
09.30 Tema forts.
10.15 Pause.
10.30 Utvidet kognitiv testing, når MMSE og Klokketest

kke er nok. Nevropsykolog/eldrepsykolog Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse

11.30 Lunsj.
12.30 Legens/fastlegens rolle i demensutredning.

Psykiater/forskningsleder Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet HF og Aldring og helse

13.15 Demensutredning i sykehjem.

Sverre Bergh

14.00 Pause.
14.15 Tiltak for hjemmeboende personer med demens.

Innledning og gruppediskusjoner. Mona Michelet og Thea C. Bredholt

15.30 Oppsummering.