Program for Basal utredning av kognitiv svikt og demens (33930)

Tirsdag 3. november

08.30 Registrering, kaffe/te.
09.00 Velkommen.

Ergoterapeut Thea C Skarpengland, Aldring og helse

09.05 Kognitiv svikt og de ulike demenssykdommene.

Nevropsykolog/eldrepsykolog Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse

10.15 Pause.
10.30 Nevropsykiatriske symptomer ved demens.

Thale Kinne Rønqvist

11.30 Lunsj.
12.30 Demensutredning i praksis.

Thea C. Bredholt

14.00 Pause.
14.15 Kognitiv testing, gjennomgang av MMSE-NR3 og KT-NR3

med praktisk øvelse og tolking av resultat. Thea C. Bredholt

Onsdag 4. november

08.30 Pårørenderollen, pårørendes rolle i utredning

og kartleggingsskjema til bruk i samtale med pårørende. Mona Michelet, Aldring og helse

09.15 Pause.
09.30 Tema forts.
10.15 Pause.
10.30 Utvidet kognitiv testing, når MMSE og Klokketest

kke er nok. Nevropsykolog/eldrepsykolog Thale Kinne Rønqvist, Aldring og helse

11.30 Lunsj.
12.30 Legens/fastlegens rolle i demensutredning.

Psykiater/forskningsleder Sverre Bergh, Sykehuset Innlandet HF og Aldring og helse

13.15 Demensutredning i sykehjem.

Sverre Bergh

14.00 Pause.
14.15 Tiltak for hjemmeboende personer med demens.

Innledning og gruppediskusjoner. Mona Michelet og Thea C. Bredholt

15.30 Oppsummering.