Akuttmedisin for legevaktsleger og legevaktspersonell (33931)

Dato: 20-21. apr 2020
Sted: Oslo universitetssykehus HF
Kurslokale: Bygg 2, Inngang A, 3.etg.
Maks antall deltakere 48
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Legevaktsleger og annet legevaktspersonell.

Læringsmål

Kurset skal gjøre kursdeltakerne i stand til å identifisere pasienter med akutte livstruende tilstander og avdekke svikt i vitale funksjoner gjennom ABCDE undersøkelsen. - Kursdeltakerne skal lære basale akuttmedisinske praktiske ferdigheter og prosedyrer og kjenne til når disse skal brukes. - Kursdeltakerne skal lære grunnleggende akuttmedisinske prinsipper og tenkemåter. - Kurset skal gi trening i tverrprofesjonelt samarbeid i akuttmedisinske team og samhandling med øvrig ledd i den akuttmedisinske kjeden og andre nødetater. - Kurset skal gi kjennskap til lokale forhold og rutiner i akuttmedisinske situasjoner. - Det skal være tid og rom for refleksjon omkring egen rolle i det akuttmedisinske teamet og i den akuttmedisinske kjeden.

Andre opplysninger

Kurst er 3 dager, hvorav 1 dags nettkurs og 2 dagers oppmøtebasert kurs. Kurset avholdes etter avtale med Helsedirektoratet som det obligatoriske kurset i akuttmedisin for legevaktsleger og annet legevaktpersonell i hht Akuttmedisinforskriften og etter rammeplan fra Norsk kompetansesenter for legevaktsmedisin.

Kurskomite

Gry Hege Jerijervi (Kursleder)
Jonny Skogholt
Emil Kristoffer Iversen
Andreas Ernst Hansen

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktsleger og legevaktspersonell (33931)

Mandag 20. april

07.45 Kaffe og registrering.
08.00 Velkommen. ABCDE-undersøkelsen. Fremgangsmåte, hva kjennetegner en akutt psyk pasient?
08.40 ABCDE-undersøkelsen. Fremgangsmåte, hva kjennetegner en akutt syk pasient?
08.40 Akutt syke barn; Spesielle forhold hos barn, hva kjennetegner et sykt barn?
09.20 Kaffe.
09.30 Luftveishåndtering, pustebesvær, oksygenbehandling.
10.10 Prioritering og hastegradering.
10.30 Inndeling i grupper på 4 personer. Den samme gruppen består gjennom hele kurset.
12.00 Trening i grupper.
12.05 Lunsj.
12.40 Trening i grupper.
15.40 Oppsummering og avslutning av dagen.

Tirsdag 21. april

08.00 Prehospital håndtering av høyenergiskader, sett fra legevaktperspektivet.
08.40 Roller i medisinsk team, samarbeid AMK/legevakt/ambulanse/luftambulanse, kommunikasjon.
09.20 Kaffe.
09.30 Inndeling i grupper, utdeling av utstyr, hver gruppe får tildelt vester, nødnettradio og akuttbag.
10.00 Scenariotrening i grupper.
11.30 Lunsj.
12.00 Trening i grupper.
15.00 Oppsummering, evaluering og avslutning. Utdeling av kursbevis.