Program for Akuttmedisin for legevaktsleger og legevaktspersonell (33931)

Mandag 20. april

07.45 Kaffe og registrering.
08.00 Velkommen. ABCDE-undersøkelsen. Fremgangsmåte, hva kjennetegner en akutt psyk pasient?
08.40 ABCDE-undersøkelsen. Fremgangsmåte, hva kjennetegner en akutt syk pasient?
08.40 Akutt syke barn; Spesielle forhold hos barn, hva kjennetegner et sykt barn?
09.20 Kaffe.
09.30 Luftveishåndtering, pustebesvær, oksygenbehandling.
10.10 Prioritering og hastegradering.
10.30 Inndeling i grupper på 4 personer. Den samme gruppen består gjennom hele kurset.
12.00 Trening i grupper.
12.05 Lunsj.
12.40 Trening i grupper.
15.40 Oppsummering og avslutning av dagen.

Tirsdag 21. april

08.00 Prehospital håndtering av høyenergiskader, sett fra legevaktperspektivet.
08.40 Roller i medisinsk team, samarbeid AMK/legevakt/ambulanse/luftambulanse, kommunikasjon.
09.20 Kaffe.
09.30 Inndeling i grupper, utdeling av utstyr, hver gruppe får tildelt vester, nødnettradio og akuttbag.
10.00 Scenariotrening i grupper.
11.30 Lunsj.
12.00 Trening i grupper.
15.00 Oppsummering, evaluering og avslutning. Utdeling av kursbevis.