Akuttmedisin for legevaktpersonell (33933)

Dato: 21-22. apr 2020
Sted: Color Line Stadion
Adresse: Sjømannsveien 14
6008, ÅLESUND

NORGE
Maks antall deltakere 36

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Leger og annet helsepersonell ansatt ved legevakt.

Læringsmål

Følger rammeplanen til Norsk kompetansesenter for legevaktmedisin.

Presentasjon av forelesere

Instruktører og forelesere:

Tor-Johannes Stray Slørdahl. Ortoped.
Dani Rodian. Lege i spesialisering, indremedisin.
Solveig Kristin Kjerstad. Anestesisykepleier.
Ulrika Sewerin. Anestesisykepleier.
Eivind Berg. Anestesisykepleier.
Ann Kristin Halse.Intensivsykepleier.
Ronald Båtnes. Intensivsykepleier.

 

Andre opplysninger

Simcare har fått konseptgodkjenning fra Helsedirektoratet til å gjennomføre dette kurset.

Kurskomite

Ronald Båtnes (Kursleder)
Tom Willy Christiansen
Kirsten Rasmussen
Frode Lindseth
Maria Bollingmo

Godkjenninger

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33933)

Tirsdag 21. april

09.00 Velkommen.
09.10 Sepsis og andre medisinske utfordringer.

Dani Rodian, lis-lege medisin

10.00 Kaffe og litt til.
10.15 Gruppeøvelser.
11.15 Øvelser og trening i grupper/team.
12.15 Lunsj.
13.00 Gruppeøvelser.
14.00 Gruppeøvelser.
15.00 Kaffe og kaker.
15.15 Gruppeøvelser.
16.15 Takk for en kjekk dag.

Onsdag 22. april

09.00 God morgen!
09.05 Den traumatiserte pasienten. Primær og sekundærundersøkelse.

Siri Hjertnes

 

10.00 Kaffe og frukt.
10.15 Gruppeøvelser.
11.15 Gruppeøvelser.
12.15 Lunsj.
13.00 Gruppeøvelser.
14.00 Gruppeøvelser.
15.15 Gruppeøvelser.
16.15 Takk for kjekke dager og vel hjem.