Program for Akuttmedisin for legevaktpersonell (33933)

Tirsdag 21. april

09.00 Velkommen.
09.10 Sepsis og andre medisinske utfordringer.

Dani Rodian, lis-lege medisin

10.00 Kaffe og litt til.
10.15 Gruppeøvelser.
11.15 Øvelser og trening i grupper/team.
12.15 Lunsj.
13.00 Gruppeøvelser.
14.00 Gruppeøvelser.
15.00 Kaffe og kaker.
15.15 Gruppeøvelser.
16.15 Takk for en kjekk dag.

Onsdag 22. april

09.00 God morgen!
09.05 Den traumatiserte pasienten. Primær og sekundærundersøkelse.

Siri Hjertnes

 

10.00 Kaffe og frukt.
10.15 Gruppeøvelser.
11.15 Gruppeøvelser.
12.15 Lunsj.
13.00 Gruppeøvelser.
14.00 Gruppeøvelser.
15.15 Gruppeøvelser.
16.15 Takk for kjekke dager og vel hjem.