Hjertesykdommer for indremedisin - Nettkurs med samling (33942)

Clinical Cardiology for the specialty in intern medicine

Dato: 1. mar - 1. des 2020
Kurslokale: Internettkurs (3 dager) og samling (2 dager).
Praktiske henvendelser: Kontor for legers videre- og etterutdanning - Oslo
Epost: nettkurs@legeforeningen.no
Antall kurstimer 40
Maks antall deltakere 150
Kurseier Den norske legeforening

Priser

Deltaker: 7 400,-

Læringsmål - Ny spesialistutdanning

Indremedisin: Anbefalt kurs for Lis-2 

Målgruppe

Leger under spesialisering i indremedisin.

Formål med kurset

Etter kurset skal deltakerne ha de nødvendige basale kunnskaper om hjertesykdommer for å kunne iverksette diagnostikk og behandling i akutte situasjoner samt kjenne til nødvendig utredning og muligheter for optimal behandling av kroniske hjertelidelser.

Innhold: Kurset dekker disse temaene: - Forebygging - Klinisk undersøkelse - Koronarsykdom - Klaffesykdommer - Hypertensjon - Hjertesvikt - Arytmier - Perikardsykdommer og myokarditter - Hjertestans

Påmelding

Medlemmer logger seg inn på nettkursportalen via den røde meld-deg-på-knappen til høyre.

Hvis du ikke er medlem i Legeforeningen logger du deg inn på nettkursportalen via følgende lenke: https://nettkurs.legeforeningen.no/login/index.php

Inne på nettkursportalen finner du grunnkurs i hjertesykdommer under obligatoriske kurs.

Andre opplysninger

Legeforeningens sekretariat har i samarbeid med en rekke spesialister ved universitetssykehusene og andre sykehus utviklet et e-læringskurs i klinisk kardiologi.

Prosjektledere/pedagoger er Ingrid Kjerschow Lohne og Laura Gray, Medisinsk fagavdeling i Legeforeningens sekretariat.

Nettdelen består av artikler (pdf) og e-læringsmoduler, som forbereder deltakerne til deltakelse i de regionale samlingene. Samlingene vil bestå av diskusjoner, praktiske øvelser og kasuistikkgjennomganger. Nettdelen må bestås før deltakelse på samling. Alle deltakere må levere en enkel evaluering etter gjennomført samling.

Kasuistikk: Vi oppfordrer deltakere til å samarbeide om å lage kasuistikk, slik at mengden kasuistikker som skal gjennomleses av kurslederene begrenses. Men alle deltakere må likevel laste inn kasuistikken på sin profil på nettkursportalen for å bestå kurset. Husk å forminske alle bilder som legges inn slik at kasuistikkfila ikke blir for stor til opplasting.

 

Du vil ikke motta bekreftelse på påmelding fra koordinatorkontoret, du møter bare på samlingen du er påmeldt til. Husk å signere presenslisten!

Følg for øvrig instrukser på nettsiden. Faktura sendes ut etter at samlingene er fullført.

Steder for regionale samlinger: Region Sør-Øst - OUS - Rikshospitalet, Region Vest - Haukeland universitetssykehus, Region Midt-Norge - St. Olavs hospital, Region Nord - universitetssykehuset i Tromsø. Deltakerne skal fortrinnsvis reise til samlingen i den regionen de arbeider.

Kursgodkjenning (tekst til kursbevis)

Godkjenning - Spesialistregler gammel ordning:

Indremedisin videreutdanning: Obligatorisk kurs 40 timer 

Lungesykdommer etterutdanning: Valgfritt kurs 40 timer

 

Ny spesialistutdanning:

Indremedisin: Anbefalt kurs for Lis-2 

Kurskomite

Bjørnar Leangen Grenne (Kursleder)
Geir Heggelund (Kursleder)
Sigrun Halvorsen (Kursleder)
Gaute Vollan (Kursleder)
Ingrid Kjerschow Lohne
Kristina Hermann Haugaa

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Indremedisin: Obligatoriske kurs: 40 t

Etterutdanning

Lungesykdommer: Valgfrie kurs: 40 t