Alle kurs
ID. 33943

Pediatrisk rettsmedisin og sosialpediatri. 3 år etter Barnevoldsutvalgets rapport

Informasjon

Pediatere, allmennleger, samfunnsmedisinere, psykiatere, patologer, rettsmedisinere, samt også barnevern, politi og forskere.