Alle kurs
ID. 33947

LVS årsmøte og fagpolitisk seminar 26.-27. mars 2020, Tromsø

Informasjon

LVS inviterer til årsmøte og fagpolitisk seminar 26.-27. mars i Tromsø. 

Sted: Auditorium 4 Helsefakultetet ved Norges Arktiske Universitet (UiT) Tromsø  

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest fire uker før årsmøtet, dvs. innen 26. februar 2020. Årsmøtet er åpent for alle medlemmer. Stemmerett på årsmøtet har alle frammøtte medlemmer av LVS som har betalt kontingent. Saksliste for årsmøtet vil bli sendt ut på et senere tidspunkt. 

I forbindelse med årsmøte avholdes det en fagpolitisk konferanse med bl.a. følgende innhold: Forskningshindre i helseforskning  -   Samarbeidsavtaler mellom akademia og helsevesenet  - Omstilling i Staten.

Det blir også en etterfølgende middag på MS Bjørnvåg den 26.3. kl 19.30. 

LVS kan dessverre ikke dekke reise- og oppholdsutgifter.

Velkommen!