Alle kurs
ID. 33959

Samisk geriatriseminar - Helseseminar om samiske eldres helse – hva vet vi og hva trenger vi å vite?»

Informasjon

Seminaret skal belyse både hvilken kunnskap vi har om eldre samers fysiske og psykiske helse og velferd og de kunnskapshull som fortsatt eksisterer for å skape gode og trygge helse- og sosialtjenester og forebygge tiltak.