Ultralydveiledet Perifere og Truncale blokader UTSATT (33960)

Dato: 15-16. jun 2020
Sted: Diakonhjemmet Sykehus AS
Adresse: Diakonveien 12
0370, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 01.06.2020
Praktiske henvendelser: Diakonhjemmet Sykehus AS
Epost: kurs@diakonssyk.no
Antall kurstimer 10
Maks antall deltakere 20
Kurseier Diakonhjemmet Sykehus AS

Priser

Lege: 5 000,-

Målgruppe

Spesialister og leger under utdanning i anestesiologi.

Innhold

Kurset er beregnet for spesialister i anestesi og leger som er i spesialisering.  Arrangøren stiller med egne leger og inviterte kollegaer. Pasientene som har fått blokader, opereres senere samme dag.

Dersom det ikke er egnet pasient tilgjengelig, demonstreres blokaden på en modell. Det vil videre være mulig å trene på ultralydveiledet nålføring på avdelingens to tekniske modeller (hals og hånd).

Kurset går over to dager og starter hver morgen med praktiske øvelser i regionalanestesi på sykehusets blokaderom (dagkirurgen). Kursdeltagerne får demonstrert flere blokader fortløpende, og deltagerne blir fordelt etter nærmere anvisning.

Etter blokadene følger teoretisk undervisning begge kursdager.

Andre opplysninger

Kursarrangør: Anestesiavdelingen DS

Kursleder: Trygve Kjelstrup, MD, PhD trygve.kjelstrup@diakonsyk.no, 2245 4098 (jobbtlf.)

Kurskomitè: Dr.med. Daniel Stoffel, Dr. med. Roger Roscher, Anestesisykepleier Runa Horn Knutsen.

Kurssekretær: Runa.Knutsen@diakonsyk.no, mob. 473 06 495

Kurssekretær organiserer selve kursdagen, garderobe, omkledning, blokadestasjoner, pasientflyt m.m.

Kurspris er kr. 5000 som inkluderer lunsj.

Kurskomite

Trygve Kjelstrup (Kursleder)
Daniel Stoffel
Roger Andreas Roscher

Godkjenninger

Videreutdanning

Anestesiologi: Valgfrie kurs: 10 t

Etterutdanning

Anestesiologi: Valgfrie kurs: 10 t

Program for Ultralydveiledet Perifere og Truncale blokader UTSATT (33960)

Mandag 15. juni

Lenke til Kursprogram og påmelding

https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/1/33960/#tab1