Program for Ultralydveiledet Perifere og Truncale blokader UTSATT (33960)

Mandag 15. juni

Lenke til Kursprogram og påmelding

https://www.legeforeningen.no/kurs/2020/1/33960/#tab1