Alle kurs
ID. 33964

Innføring i statistikk via Internet: Del II

14. sep - 23. nov 2020

Nettundervisning

Skriv ut

Statinet tilbyr disse kursene i medisinsk statistikk over internett som en del av Legers videre- og etterutdanning, med UiO som kursansvarlig:
Innføring i statistikk via internet: Del 1 – kjøres hver vår og høst
Innføring i statistikk via internet: Del 2 – kjøres hver vår og høst
Analyse av flernivå- og longitudinale data – kjøres hver høst
Levetidsanalyse – kjøres hver vår
Tabellanalyse og logistisk regresjon – kjøres hver høst
Varians– og regresjonsanalyse – kjøres hver vår

Informasjon