Alle kurs
ID. 34192

Laboratorieprøver ved COVID-19 - NOKLUS kurs

Nettundervisning

Skriv ut

Informasjon

Målgruppe er allmennleger og sykehjemsleger. Kurset er også aktuelt for andre leger i klinisk arbeid.

Formålet med kurset er videre- og etterutdanning av leger. Pandemi med covid-19 har medført behov for at det raskt etableres et utdanningstilbud for leger om laboratoriediagnostikk av covid-19. Noklus har mottatt tilskudd fra Helsedirektoratet for å raskt utvikle et tilbud til leger om laboratoriediagnostikk av covid-19.