Alle kurs
ID. 34195

Grunnkurs D

18-21. jan 2021

Britannia Hotel

Skriv ut

Informasjon

  1. Fra forskning til praksis
  2. Fra ide til prosjekt
  3. Refleksjon over egen praksis. Kvalitetsarbeid
  4. Forskning i allmennmedisin
  5. Problemstillinger ved multifarmasi.