Generalistmodellen for behandling av Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (34198)

Dato: 27. nov 2020
Kurslokale: Brønnøysund
Maks antall deltakere 40
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Målgruppe

Spesialisthelsetjenesten.

Formål med kurset

Tilegne seg oppdatert kunnskap om forståelse og behandling av Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse etter GPM-modellen (Good psychiatric management).

Kurskomite

Eivind Normann-Eide (Kursleder)
Ingeborg Ulltveit-Moe Eikenæs

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Generalistmodellen for behandling av Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (34198)

Fredag 27. november

09.00 Innledning.
09.15 Utredning, patologiforståelse, diagnose, allianse

og kasusformulering.

10.00 Pause.
10.15 Forholdet mellom "Spesialiserte behandlingsprogram"

og "Generelle modeller".

11.00 Pause.
11.15 Terapeutiske prinsipper og rammer.
12.00 Lunsj.
12.45 Håndtering av kriser og suicidalitet.
13.30 Pause.
13.45 Overføring, motoverføring og kollegial veiledning.
14.30 Pause.
14.45 Drøfting av kliniske problemstillinger.
15.30 Slutt.