Program for Generalistmodellen for behandling av Emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse (34198)

Fredag 27. november

09.00 Innledning.
09.15 Utredning, patologiforståelse, diagnose, allianse

og kasusformulering.

10.00 Pause.
10.15 Forholdet mellom "Spesialiserte behandlingsprogram"

og "Generelle modeller".

11.00 Pause.
11.15 Terapeutiske prinsipper og rammer.
12.00 Lunsj.
12.45 Håndtering av kriser og suicidalitet.
13.30 Pause.
13.45 Overføring, motoverføring og kollegial veiledning.
14.30 Pause.
14.45 Drøfting av kliniske problemstillinger.
15.30 Slutt.