Alle kurs
ID. 34200

Akuttmedisin for legevaktpersonell

3-4. mar 2021

Skriv ut

Informasjon

Grunnleggende ferdigheter og kunnskaper for å håndtere og behandle akutt syke/skadde pasienter.