Kognitiv terapi for leger og psykologer (34233)

Dato: 24. mar 2021
Kurslokale: Trondheim
Praktiske henvendelser: Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)
Epost: post@kognitiv.no
Kurseier Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT)

Priser

Deltaker: 33 600,-

Målgruppe

Denne utdanningen er for deg som er psykolog, psykiater eller lege i videreutdanning i psykiatri, og som ønsker økt kompetanse på kognitiv terapi. Du får trening i å utøve behandlingen i tråd med forskningsbaserte modeller for ulike psykiske lidelser, tilpasset pasientens spesielle behov. Gjennom utdanningen oppnår du økt trygghet og gjennomføringskraft som kognitiv terapeut.

Innhold

Kognitiv terapi er også den mest utbredde og best evaluerte psykologiske behandlingstilnærmingen ved somatisk sykdom. Elementer er informasjon om sykdom og mestring av sykdom, tiltak for å styrke etterlevelse av medisinsk behandling og hjelp til forebygging av depresjon og angst. Kognitiv terapi er en hovedtilnærming ved kroniske smerter, vedvarende utmattelse og søvnproblemer.  

Modellene du får opplæring i etterprøves og utvikles kontinuerlig gjennom vitenskapelige studier. Betydningen av en god terapeutisk allianse vektlegges, hvordan du kan tilpasse relasjonen til pasientens forutsetninger og kulturelle bakgrunn, og trening i håndtering av samarbeidsproblemer. Du vil både få trening i grunnleggende ferdigheter i kognitiv terapi og i utøvelse av spesifikke behandlingsmodeller for ulike lidelser, som psykoselidelser, depresjon, angstlidelser, personlighetsforstyrrelser og ettervirkninger etter traumer.

 

 

 

 

Opptakskriterier

Krav til deltakelse

Embedseksamen som lege eller psykolog og er i en arbeidssituasjon som omfatter  direkte terapeutisk relasjon til samme bruker/klient/pasient over tid. I tillegg må rammene for å tilby pasientene kognitiv terapi være til stede på arbeidsplassen.
*NFKT forbeholder seg retten til å avlyse videreutdanningen ved for få påmeldte.

 

Andre opplysninger

Kurset går over 4 semestre.

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 30 t, GJELDER EMNE: Psykiatri
Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 160 t