Alle kurs
ID. 34254

Motiverende intervju (MI)

2. jan - 31. des 2021

Borgestadklinikken - Skien

Skriv ut

Informasjon

Ansatte som jobber innenfor rus- og psyksisk helsefelt og som har sitt daglige virke knyttet til arbeid med rusmiddelavhengige og/eller psykiske helseproblemer.