Alle kurs
ID. 34269

Akuttmedisin i allmennpraksis

13-14. jan 2021

Skriv ut

Kurset er utsatt pga. Covid-19 og ny dato er foreløpig ikke bestemt.

Informasjon