Program for Tverrfaglig utredning og behandling av smertepasienter (33992)

Torsdag 2. april

17.00 Hva mener vi med kronisk smerte, hvem er «smertepasienten»?

Hvor mange dreier det seg om? Smertefysiologi. Terje Halvorsen, spes. i fysikalsk medisin og rehabilitering

18.00 Case smertepasient.

 

19.00 Medikamentell behandling av langvarige smertetilstander.

Astrid Brautaset. Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering, overlege, St.OIavs Hospital, Smertesenteret

20.00 Slutt.

Torsdag 9. april

17.00 Tverrfaglig rehabilitering og utredning.
18.00 Tverrfaglig rehabilitering og utredning, del 2.
19.00 Hvordan skal vi behandle/rehabilitere «case pasientene»?

 Diskusjon mellom kursdeltakere og forelesere. Hvordan henvise? 

20.00 Slutt.