Alle kurs
ID. 33995

Landskonferanse i alderspsykiatri

Informasjon

Den alderspsykiatriske spesialisthelsetjenesten, beregnet på fagfolk med erfaring fra feltet. Leger og helsepersonell som jobber med alderspsykiatriske problemstillinger blant eldre i kommunehelsetjenesten og i DPS.