Alle kurs
ID. 34006

Komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer - forståelse, utredning og behandling

Informasjon

Leger, psykologer, behandlere i første- og andrelinjetjenesten.