Komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer - forståelse, utredning og behandling (34006)

Dato: 16-17. apr 2020
Sted: Gjestehuset Lovisenberg
Adresse: Lovisenberggaten 15 A
0456, OSLO

NORGE
Maks antall deltakere 25
Kurseier Modum Bad

Priser

Deltaker: 4 000,-

Målgruppe

Leger, psykologer, behandlere i første- og andrelinjetjenesten.

Læringsmål

Kurset gir økt kunnskap om hvordan man best kan forstå og hjelpe personer med komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer. Innføring i problemstillinger som:

Kurskomite

Lars Jørgen Rygh (Kursleder)
Ellen Skilhagen (Kursleder)

Godkjenninger

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 12 t

Program for Komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer - forståelse, utredning og behandling (34006)

Torsdag 16. april

08.30 Oppsummering/spm. fra i går. Hva vet vi om anbefalt

behandling for personer med rus-traumelidelse.

09.00 Introduksjon.
10.00 Pause.
10.15 Traumer/komorbiditet. Realisasjon.
11.00 Pause.
11.15 Forekomst rus-traume. Å adressere traumer.

PTSD/KPTSD/DID - diagnostiske kriterier.

12.00 Lunsj.
12.45 PTSD/KPTSD/DID forts.
13.30 Pause.
13.45 Utredning ved komorbid rusmiddelbruk.
14.30 Pause.
14.45 Utredning forts. Benstrekk.
15.30 Nevrobiologiske mekanismer ved rusmiddelbruk.

Hvordan samvirker dette med traumereaksjoner.

Fredag 17. april

09.30 Pause.
09.45 Behandling forts. Tilpasning av intervensjoner for

stabiliserende traumebehandling til arbeid med personer med komorbid rusmiddelbruk.

10.30 Pause.
10.45 Tilpasning forts.
11.30 Lunsj.
12.15 Stabiliseringskurs for personer med kompleks PTSD

og ruslidelse - en integrert tilnærming.

13.00 Pause.
13.15 Seksualitet og prostitusjon.
14.00 Pause.
14.15 Seksualitet og prostitusjon forts. Avslutning.