Program for Komplekse traumelidelser og komorbide rusproblemer - forståelse, utredning og behandling (34006)

Torsdag 16. april

08.30 Oppsummering/spm. fra i går. Hva vet vi om anbefalt

behandling for personer med rus-traumelidelse.

09.00 Introduksjon.
10.00 Pause.
10.15 Traumer/komorbiditet. Realisasjon.
11.00 Pause.
11.15 Forekomst rus-traume. Å adressere traumer.

PTSD/KPTSD/DID - diagnostiske kriterier.

12.00 Lunsj.
12.45 PTSD/KPTSD/DID forts.
13.30 Pause.
13.45 Utredning ved komorbid rusmiddelbruk.
14.30 Pause.
14.45 Utredning forts. Benstrekk.
15.30 Nevrobiologiske mekanismer ved rusmiddelbruk.

Hvordan samvirker dette med traumereaksjoner.

Fredag 17. april

09.30 Pause.
09.45 Behandling forts. Tilpasning av intervensjoner for

stabiliserende traumebehandling til arbeid med personer med komorbid rusmiddelbruk.

10.30 Pause.
10.45 Tilpasning forts.
11.30 Lunsj.
12.15 Stabiliseringskurs for personer med kompleks PTSD

og ruslidelse - en integrert tilnærming.

13.00 Pause.
13.15 Seksualitet og prostitusjon.
14.00 Pause.
14.15 Seksualitet og prostitusjon forts. Avslutning.