Alle kurs
ID. 34014

Diagnostisering og behandling av demens

Informasjon

Allmennpraktiserende leger og sykehusleger. Kurset er også aktuelt for leger under spesialisering.