Bedre rusbehandling (34020)

Dato: 4. jun 2020
Sted: Hotel Bristol, Oslo
Adresse: Kristian IV's gate 7
0164, OSLO

NORGE
Påmeldingsfrist 01.04.2020
Maks antall deltakere 100
Kurseier Oslo universitetssykehus HF

Priser

Deltaker: 1 800,-

Målgruppe

Klinikere i spesialisthelsetjenesten, TSB (leger, men også andre klinikere i TSB som psykologer, sosionomer m.fl.)

Formål med kurset

Få kunnskap om hva feedbackverktøy er, hvorfor det er nyttig og hvordan det kan benyttes i den kliniske hverdagen.

Kurskomite

Hilde Harwiss (Kursleder)
Guri Spilhaug
Espen Arnevik
Eva Sørlie

Godkjenninger

Videreutdanning

Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Etterutdanning

Psykiatri: Valgfrie kurs: 6 t
Rus- og avhengighetsmedisin: Valgfrie kurs: 6 t

Program for Bedre rusbehandling (34020)

Torsdag 4. juni

10.00 Velkommen.

Guri Spilhaug, NK-TSB, Siv Løvland, brukerrådet, ARA, OUS

10.15 Slik bruker jeg feedbackverktøy i min kliniske praksis.

Gry Kristin Lia, Helse Bergen

10.30 Dette trenger jeg at feedbacksystemet gjør for meg -

å bruke tilbakemeldinger - som en klinisk ferdighet. Christian Moltu

11.00 Hva er egentlig drop-out?

Espen Ajo Arnevik, RusForsk, OUS

11.30 Lunsj.
12.30 Dialog mellom Arnevik, Moltu og salen:

Sammenhengen mellom drop-out og mangel på feedback. 

13.00 Erfaring fra praktisk bruk med feedback.

Borgar Kolstad, Tone Helene Bergly, Pål Espen Olsen

14.00 Praktisk feedback og snacks.
14.45 Feedbackverktøy virker.

Hilde Brattland, St. Olavs Hospital

15.15 Slik er jeg blitt end bedre terapeut - erfaringer.

Annette Wolf El-Agroudi, Borgestadklinikken

15.45 Veien videre.

Hilde Harwiss, Eva Sørlie, Nasjonal kompetansetjeneste TSB