Program for Bedre rusbehandling (34020)

Torsdag 4. juni

10.00 Velkommen.

Guri Spilhaug, NK-TSB, Siv Løvland, brukerrådet, ARA, OUS

10.15 Slik bruker jeg feedbackverktøy i min kliniske praksis.

Gry Kristin Lia, Helse Bergen

10.30 Dette trenger jeg at feedbacksystemet gjør for meg -

å bruke tilbakemeldinger - som en klinisk ferdighet. Christian Moltu

11.00 Hva er egentlig drop-out?

Espen Ajo Arnevik, RusForsk, OUS

11.30 Lunsj.
12.30 Dialog mellom Arnevik, Moltu og salen:

Sammenhengen mellom drop-out og mangel på feedback. 

13.00 Erfaring fra praktisk bruk med feedback.

Borgar Kolstad, Tone Helene Bergly, Pål Espen Olsen

14.00 Praktisk feedback og snacks.
14.45 Feedbackverktøy virker.

Hilde Brattland, St. Olavs Hospital

15.15 Slik er jeg blitt end bedre terapeut - erfaringer.

Annette Wolf El-Agroudi, Borgestadklinikken

15.45 Veien videre.

Hilde Harwiss, Eva Sørlie, Nasjonal kompetansetjeneste TSB