Systemene oppgraderes

Min Side og kurspåmelding vil være utilgjengelig fra fredag 22. januar kl. 16.00 og utover kvelden. Vi beklager ulempene dette medfører.

Alle kurs
ID. 34038

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling. Kurs G i det obligatoriske kursutdanningen for spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Informasjon

 Kurs søkes godkjent som obligatorisk kurs etter tidligere regelverk (krav 45 kurstimer).

- Kurs søkes godkjent som anbefalt læringsaktivitet i ny spesialistutdanning. I utdanningsplanen i samfunnsmedisin er det angitt hvilke læringsmål som er koblet til de respektive kursene. For Kurs G gjelder det disse to læringsmålene:

SAM008 Råd og veiledning: Beherske formidling av bred samfunnsmedisinsk kunnskap og være i stand til å veilede og gi råd til samarbeidspartnere, virksomheter, beslutningstakere, befolkningen og media.

SAM009 Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon.