Alle kurs
ID. 34038

Kommunikasjon og formidling, rådgivning og samhandling. Kurs G i det obligatoriske kursutdanningen for spesialistutdanningen i samfunnsmedisin

Informasjon

 Kurs søkes godkjent som obligatorisk kurs etter tidligere regelverk (krav 45 kurstimer).

- Kurs søkes godkjent som anbefalt læringsaktivitet i ny spesialistutdanning. I utdanningsplanen i samfunnsmedisin er det angitt hvilke læringsmål som er koblet til de respektive kursene. For Kurs G gjelder det disse to læringsmålene:

SAM008 Råd og veiledning: Beherske formidling av bred samfunnsmedisinsk kunnskap og være i stand til å veilede og gi råd til samarbeidspartnere, virksomheter, beslutningstakere, befolkningen og media.

SAM009 Råd og veiledning: Ha god kunnskap om sin rolle som rådgiver i egen organisasjon.