Søvn og søvnforstyrrelser hos barn og unge (34042)

Dato: 26-29. okt 2020
Sted: Stavanger universitetssykehus HF
Adresse: Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019, STAVANGER

NORGE
Kurslokale: Aula
Maks antall deltakere 80
Kurseier Nasjonalt kompetansesenter for nevropatiske smerter

Priser

Deltaker: 5 000,-

Målgruppe

Leger: Allmenpraktikere, barn og ungdomspsykiatere, pediatere, øre-nese-hals leger, lungemedisinere, klinisk nevrofysiologer, voksen psykiatere, nevrologer, fysikalsk medisin og rehabilitering.

Åpent for LIS.

Formål med kurset

Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer rammer nyfødte, barn og ungdommer. God søvnkvalitet har stor betydning for helse og utvikling hos barn. Forskning og klinisk praksis har ført til mye ny kunnskap om forekomst og behandling av ulike søvnsykdommer og forstyrrelser.

Kurset vil gi innføring i basal søvnfysiologi, gi en oversikt over symptomer, utredning og behandling av de vanligste søvnsykdommer hos barn, inklusive i spesielle kliniske populasjoner.

Kurset vil også gi innføring i de vanligste søvnforstyrrelsene hos barn som insomni, parasomnier og døgnrytmeforstyrrelser, samt farmakologisk og ikke-farmakologisk behandling.

Det er behov for økt kunnskap om diagnostikk og behandling av søvnsykdommer og søvnforstyrrelser hos barn, samt viktig å understreke nødvendigheten for tverrfaglig samarbeid.

Kurset vil være klinisk og praktisk orientert

Kurskomite

Berit M. Hjelde Hansen (Kursleder)
Karoline Cecilie Lode-Kolz
Bjørn Bjorvatn

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 21 t, GJELDER EMNE: Barnesykdommer
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 21 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 18 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 21 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Emnekurs: 21 t, GJELDER EMNE: Barnesykdommer
Barnesykdommer: Valgfrie kurs: 21 t
Fysikalsk medisin og rehabilitering: Valgfrie kurs: 18 t
Klinisk nevrofysiologi: Valgfrie kurs: 18 t
Psykiatri: Valgfrie kurs: 21 t
Øre-nese-halssykdommer: Valgfrie kurs: 21 t

Program for Søvn og søvnforstyrrelser hos barn og unge (34042)

Mandag 26. oktober

09.00 Velkommen. Oppmøte. Kaffe.
10.00 Søvnfysiologi i et utviklingsperspektiv.

Søvnens betydning for utvikling, vekst og helse.

Søvnforstyrrelser hos barn - oversikt.

Polikliisk undersøkelse - video.

Karoline Lode-Kolz, SUS

10.50 Beinstrekk.
11.00 Søvnfysiologi i et utviklingsperspektiv forts.
12.00 Lunsj.
13.00 Utredning av søvnsykdommer:

Søvndagbok, Søvnvarighetsskala Epworth

PV, PSG, MSLT, aktigrafi.

Indikasjon for de ulike undersøkelsene, Pitfalls. 

Kornelia Beiske, Colosseum Klinikken

14.40 Kaffepause.
15.10 Søvn og psykisk helse:

ADHD, tics/Tourette, depresjon, psykoselidelser, søvn. Effekt av psykofarmaka på søvn.

Berit Hjelle Hansen, Nevsom

15.50 Beinstrekk.
16.00 Søvn og psykisk helse forts.

Berit Hjelle Hansen, NevSom

Tirsdag 27. oktober

08.30 Insomni og døgnrytmeforstyrrelser - forekomst

samvariasjon og ulikheter.

Behandling av døgnrytmeforstyrrelser.

Ikke-farmakologisk behandling ved parasomnier og insomni.

Bjørn Bjorvatn, professor i allmennmedisin, leder av Nasjonal kompetansetjeneste for søvnsykdommer

10.00 Pause med kaffe/frukt.
10.30 Bjørn Bjorvatn forts.
12.00 Lunsj.
13.00 Søvnforstyrrelser og søvnsykdommer i spesifikke

pasientgrupper, utviklingsforstyrrelser/autisme, habilitering, syndromer, somatiske tilstander.

Anders Steinsvik Alme, pensjonert overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus

14.00 Melatonin: farmakologiske egenskaper, hva vet vi

og hva vet vi ikke om bivirkninger og effekt i ulike populasjoner.

Farmakologisk behandling av søvnforstyrrelser hos barn.

Anders Steinsvik Almen, pensjonert overlege, Barne- og ungdomsklinikken, Haukeland universitetssykehus

15.00 Søvnrelaterte bevegelsesforstyrrelser - forekomst, klinisk

karakteristika og behandlingsalternativer.

Mikaela Gjerstad

Onsdag 28. oktober

08.30 Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser hos barn,

oversikt utredning og behandling. Apnoer (sentrale, obstruktive), hypnoer, upper airway resistance syndrome, sentralt hyperventilasjonssyndrom (Ondine).

Vegar Hovland, OUS, Maria Vollsæter, HUS

09.15 Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser forts.
10.00 Pause.
10.30 Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser forts.
11.15 Søvnrelaterte respirasjonsforstyrrelser forts.
12.00 Lunsj.
13.00 Hypersomnier - IH narkolepsi, KLS - utredning

og behandling med fokus på tverrfaglighet og overgang barn-voksen.

Stine Knudsen, Ragnhild Berling Grande, NevSom

13.50 Hypersomnier forts.
14.30 Pause.
14.30 Pause.
14.30 Pause.
14.50 Søvn og epileps. Nattlig epilepsi eller

parasomnier? Kliniske kjennetegn og utredning, videoer? 

Rune Markhus, Spesialsykehuset for Epilepsi (SSE)

15.40 Slutt.