Alle kurs
ID. 34049

Basal demensutredning for fastleger

Informasjon

Fastleger, sykehjemsleger, samt andre leger og psykologer som skal gjennomføre demensutredning i sitt arbeide.