Grunnkurs C Webinar (34056)

Dato: 21-23. sep 2020
Påmeldingsfrist 14.08.2020
Kurseier Nordland legeforening

Priser

Deltaker: 5 200,-

Viktig informasjon

Ved avmelding etter 14. august 2020 refunderes ikke kursavgift.

Målgruppe

Leger i spesialisering i allmennmedisin.

Læringsmål - Ny spesialistutdanning

Anbefalt læringsaktivitet relatert til følgende læringsmål i spesialistutdanningen i allmennmedisin:

ALM 003,004,005,006,007,010,011,018,024,032 og 059.

Innhold

Forebyggende og helsefremmende arbeid som samfunnsoppdrag.
Gruppe- og individrettet forebyggende helsearbeid.
Screeningprogrammer.
Vold i nære relasjoner.
Det gode liv som allmennlege.

Andre opplysninger

Du vil få tilsendt informasjon om hvordan du logger på Teams og Whereby. Gruppearbeid underveis i kurset. Obligatorisk kursprøve på tampen av kurset. 

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske kurs: 30 t

Etterutdanning

Allmennmedisin: Valgfrie kurs: 30 t