Program for Nakke og rygg i allmennpraksis (34068)

Torsdag 5. november

08.30 Langvarige ryggplager. Håndtering ved Nakke- og

ryggpoliklinikken. Jan Sture Skouen, seksjonsoverlege/professor, UIB, AFMR, NRP-Nordås, HUS, 

10.00 Introdusering av Helse/Arbeid.

NAV-arbeidslivssenteret

10.00 Kaffepause.
10.15 Validerte kliniske tester for muskel- og skjelett.

Demo på en deltaker/pasient? Marianne Misje, fysioterapeut MC, AFMR, NRP-Nordås, HUS

11.45 Trening/praktiske øvelser i grupper.
11.45 Lunsj.
12.45 Uspesifikke rygger håndtert i allmennpraksis.

Praktiske øvelser i grupper. Manuellterapeut PhD Kjartan Fersum

14.15 Pause.
14.30 Nakke-skulder. Undersøkelse og behandling.

Tonje Flørenes, overlege/PhD, AFMR, NRP-Nordås, HUS

16.00 Cope - en modell for behandling av vond

rygg i allmennpraksis. Fysioterapeut Kari Strømme Haugland

Fredag 6. november

08.00 Generaliseerte muskelsmerter og spørreskjemaer.

Jan Sture Skouen

08.45 Kognitiv terapi ved generaliserte muskelplager.

Vibecke Iversen, spesialsykepleier, NRP-Nordås, HUS

09.30 Pause.
09.45 Kroppsbevissthetstrening.

Marianne Misje

11.15 RCT studie på generaliserte plager.

Tove Dragsund, fysioterapeut/amanuensis, HVL

11.15 Lunsj.
12.15 Billeddiagnostikk.

Ansgar Espeland, radiolog, HUS

13.45 Når bør/skal nakke og rygger opereres.

Erling Myrseth, overlege, nevrokirurgisk avd, HUS

13.45 Pause.
14.00 Hvem bør henvises til 2. linjen? Hva bør

en henvisning inneholde? Jan Sture Skouen

14.30 Avslutning.