Øyetraumer - Våtlab (34093)

Dato: 26-27. okt 2020
Kurslokale: SEARCH, Svebastadveien 112, 4325 Sandnes.
Maks antall deltakere 12
Kurseier Stavanger Universitetssjukehus

Priser

Deltaker: 12 500,-

Målgruppe

Lege i spesialisering i slutten av utdanningsløpet.

Formål med kurset

Beherske suturering av skader i kornea, sklera og iris.

Andre opplysninger

Kr. 500,- i kostpenger kommer i tillegg til kursavgiften.

Kurskomite

Vegard Asgeir Forsaa (Kursleder)
Kyrre Meberg
Ane Roushan Tharaldsen
Liliane Merete Skeiseid

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Øyesykdommer: Valgfrie kurs: 11 t

Program for Øyetraumer - Våtlab (34093)

Mandag 26. oktober

08.00 Suturteknikk.

Forsaa

08.30 Våtlab - Utstyr - Kjøreregler.

Larsen/Oftedal

08.35 Våtlab: Suturering av kornealt laserasjon.
11.15 Lunsj.
12.00 BETT-klassifikasjon og preoperativ håndtering av traumer.

Tharaldsen/Skeiseid

12.00 Våtlab: Suturering av korneolimbalt laserasjon og flytting av muskel.
18.00 Avslutning.

Tirsdag 27. oktober

08.00 Kompliserte skader av iris og linseapparat/Praktisk demonstrasjon

av irissuturer. Meberg

08.30 Våtlab: Suturering av korna og irisskader.
10.30 Kompliserte traumer med bakre segment skader og intraokulære fremmedlegemer.

Forsaa

11.15 Lunsj.
11.40 Endoftalmitt.

Tharaldsen/Skeiseid

12.00 Våtlab: Endoftalmittprøvetaking og valgfritt tema.
14.30 Kasuistikker og diskusjon.

Skeiseid/Tharaldsen/Forsaa

15.30 Avslutning.