Program for Øyetraumer - Våtlab (34093)

Mandag 26. oktober

08.00 Suturteknikk.

Forsaa

08.30 Våtlab - Utstyr - Kjøreregler.

Larsen/Oftedal

08.35 Våtlab: Suturering av kornealt laserasjon.
11.15 Lunsj.
12.00 BETT-klassifikasjon og preoperativ håndtering av traumer.

Tharaldsen/Skeiseid

12.00 Våtlab: Suturering av korneolimbalt laserasjon og flytting av muskel.
18.00 Avslutning.

Tirsdag 27. oktober

08.00 Kompliserte skader av iris og linseapparat/Praktisk demonstrasjon

av irissuturer. Meberg

08.30 Våtlab: Suturering av korna og irisskader.
10.30 Kompliserte traumer med bakre segment skader og intraokulære fremmedlegemer.

Forsaa

11.15 Lunsj.
11.40 Endoftalmitt.

Tharaldsen/Skeiseid

12.00 Våtlab: Endoftalmittprøvetaking og valgfritt tema.
14.30 Kasuistikker og diskusjon.

Skeiseid/Tharaldsen/Forsaa

15.30 Avslutning.