Alle kurs
ID. 34099

SCI-PANSS/PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale). Med hovedvekt på SCI PANSS.

2. sep 2020

Sykehuset i Vestfold HF

Skriv ut

Informasjon

Kurset er primært rettet mot de som har utredningsansvar, dvs. leger og psykologer. Andre faggrupper med helsefaglig høyskoleutdanning og som er involvert i utredning og behandling av psykoselidelser, enten i døgnposter eller i poliklinikk, kan også delta.