Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell (34105)

Dato: 11-12. aug 2020
Kurslokale: RS Noatun, Langgrunnveien 34, 3186 Horten
Maks antall deltakere 32

Målgruppe

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.

Formål med kurset

Innhold

Andre opplysninger

Kursarrangør er RS Sjøredningsskolen, Redningsselskapets kurs- og kompetansesenter.

Kursavgift

Kursavgift dekkes av kommunen, refunderes av Helsedirektoratet.

Kurskomite

Rolf Richard Qvernheim (Kursleder)
Eirik Haugen
Aage Karlsen

Godkjenninger - Gamle spesialistregler

Videreutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin

Etterutdanning

Allmennmedisin: Obligatoriske emnekurs: 0 t, GJELDER EMNE: Akuttmedisin