Alle kurs
ID. 34109

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

6-7. okt 2020

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.