Alle kurs
ID. 34112

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

17-18. nov 2020

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.