Alle kurs
ID. 34114

Akuttmedisin for leger og annet legevaktpersonell

15-16. des 2020

Skriv ut

Informasjon

Legevaktspersonell inkludert leger i vakt (fastleger og andre legevaktslegeer) samt sykepleiere og andre personellgrupper i legevakten.